Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag

En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar

Göran Rydeberg

Det råder brist på systematiska studier om svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik som behandlar det långa tidsperspektivet. Denna bok utgör ett försök att råda bot på detta genom att systematisera och analyseraden tidigare forskningen på området och utveckla metoder för analys av utrikes- och säkerhetspolitik i en längre och övergripande kontext.I boken framgår att det finns en del forskning om svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik de senaste 200 åren, men också att det finns stora forskningsluckor att fylla. Forskningen om detta centrala politikområdeär eftersatt, och Sverige ligger efter – särskilt Danmark och Norge – när det gäller större syntetiserade arbeten om ländernas utrikes- och säkerhetspolitik.I boken besvaras följande tre frågeställningar: Vad är det för förändringar som har skett inom svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik över tid? Varför har förändringarna skett? Hur har utrikes- och säkerhetspolitiken beskrivits i de analyser som gjorts och på vilket sätt har perspektiven förändrats?Förutom att besvara dessa tre frågeställningar är bokens syfte att stimulera forskning om svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik i ett internationellt perspektiv, och om de internationella relationernas historia mera generellt. Det är viktigt att ha djuplodande kunskaper om de svenska, nordiska och internationella relationernas historia, så att vi kan hantera dagens och framtidens utmaningar med omdöme.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-059-4

Språk: Svenska

Kategori: Skriftserie Hans Blix

Etiketter: Säkerhetspolitik, Utrikespolitik

Utgivning: januari 2021

Format: 155x220

Antal sidor: 129

Lagerstatus: Beställningsvara

157:-
Inkl moms och porto
 Antal

Författarfoto: Privat  

Göran Rydeberg disputerade i historia i Uppsala 1985. Därefter verksam vid FRA, UD, Försvarshögskolan och som avdelningschef vid Stockholms universitet och har där bland annat arbetat med sekretessfrågor. Han har varit UD:s Raoul Wallenberg-utredare, forskat och utgett arbeten om dennes öde. Han har även publicerat sig inom militär- och underrättelsehistoria samt varit sakkunnig främst i utredningar om svensk säkerhetspolitik.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng