Vår tids slaveri

Om offer, förövare och samhällets roll

Dominika Borg Jansson

Första populärvetenskapliga boken på svenska om människohandel. Fakta illustreras av verkliga exempel som kan skaka om den okänsligaste av människor.

Exploatering, sexhandel och tvångsarbete. Dessa begrepp används ofta synonymt, men de täcks också av brottet människohandel. Vad är då människohandel? Är det frågan om organiserad brottslighet där kvinnor från fattigare länder tvingas att sälja sexuella tjänster i Sverige? Handlar det om så kallade EU-migranter som på egen hand eller med hjälp av ”organisatörer” tar sig till Sverige för att tigga här? Eller rör det sig om arbetskraft från tredjeland, t.ex. papperslösa migranter, som utnyttjas i diverse former av tvångsarbete? På dessa frågor finns inget givet svar. Sanningen är att människohandel kan vara alla dessa företeelser, men kan även anta andra former.

Den gemensamma nämnaren för olika former av människohandel är att brottet drabbar både individer och stater. Utsatta människor utnyttjas på ett ytterst cyniskt sätt, och inte sällan med samhällets goda minne, av till synes skrupelfria individer. Det rör sig om en modern form av slavhandel där individens grundläggande fri- och rättigheter kränks. På så sätt underminerar företeelsen även det fria samhällets grundvalar.

För hur kommer det sig att vissa människor kan utnyttjas och diskrimineras ostraffat, samtidigt som vi påstår att det finns universella mänskliga rättigheter?

Vi tror gärna att Sverige är ett föregångsland i arbetet mot människohandel. Och i viss mån är denna uppfattning korrekt. Det finns dock stora problem som man inte bör blunda för.

Dessa problem behandlas i denna bok inom ramen för olika rättsområden: straffrätt, migrationsrätt, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Tanken är att inte enbart beskriva problem, utan även diskutera frågor som hur och varför. Förhoppningen är att på så sätt stimulera diskussioner som kan leda till att situationen för de drabbade förändras till det bättre. Den här boken är skriven för dig som är intresserad av dina medmänniskor och ett brott som av många beskrivs som vår tids slaveri.

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-100-3

Språk: Svenska

Originalspråk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: april 2016

Format: 135x210

Antal sidor: 208

Lagerstatus: Finns i lager

121:-
Inkl moms och porto
 Antal

Författarfoto: © Uppsala universitet  

Dominika Borg Jansson är doktor i juridik vid Uppsala universitet. Hon har även en masterexamen i euroasiatiska studier. Verksam som forskare vid Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (UCRS) i ett projekt om människohandel och brottsoffer som stöttas med medel från Brottsoffer­­myndigheten. Har anlitats som nationell expert av EU-kommissionen i frågor avseende straffrätt, EU-rätt samt migrations- och utlänningsrätt.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng