Sverige under kalla kriget (SUKK)

Forskningsprogrammet ”Sverige under kalla kriget” påbörjade sin verksamhet i mitten av 1990-talet och  finansierades av Riksbankens Jubileumsfonds kulturvetenskapliga donation. Programmet hade en ledningsgrupp bestående av professor Ulf Bjereld (statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet), professor em. Alf W Johansson (samtids­historiska institutet, Södertörns högskola), professor em. Karl Molin (historiska institutionen, Stockholms universitet) samt docent Sune Persson­ (stats­­vetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet). Forskningsarbetet organiserades som ett ämnesöverskridande nationellt nätverk mellan i första hand historiker och statsvetare, men även ­ekonomhistoriker, idéhistoriker och rättsvetare medverkade. Sammanlagt medverkade ett 40-tal forskare i programmet.
Forskningsprogrammet publicerade sina arbeten i en bokserie och en tryckt rapportserie. I bokserien gavs sammanlagt 16 volymer ut, varav nio stycken doktorsavhandlingar.
De böcker vi presenterar nedan är de titlar som fortfarande finns kvar i tryck.
Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng