Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Governance på svenska

  Gun Hedlund, Stig Montin

  I vilken mån och på vilket sätt har det i Sverige utvecklats nya former av statlig styrning?

  I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en förändring ”from government to governance”. På svenska kan det uttryckas som ”från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. I allmänna ordalag handlar det om att det utvecklas nya former av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka den offentliga politikens förmåga. Det handlar då om att hantera och lösa, ofta svårlösta, samtida samhällsproblem.

  Den internationella och jämförande styrningslitteraturen inom statskunskap och förvaltningsforskning har under de senaste decennierna orienterats allt mer mot studier av komplex och interaktiv samhällsstyr­ning. Med komplex avses i detta sammanhang att många olika aktörer och intressen är inblandade, nätverk bildas, kontakter och initiativ korsar varandra. Eftersom den övergripande förändrings­tesen har sitt ursprung och sin empiriska förankring i politiska samhällen som skiljer sig från det svenska, finns det starka skäl att undersöka vad som händer när vi testar denna tes inom olika politikområden i en svensk miljö. Den övergripande frågan som denna bok behandlar är således följande: I vilken mån och på vilket sätt har det utvecklats nya former av statlig styrning?

  Fem politik­områden behandlas: internationell utvecklingspolitik, kvinno­fridspolitik, skogs­politik, stadspolitik, demokratipolitik samt folkhälsopolitik.

  Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.

  Governance på svenska

  : Gun Hedlund, Stig Montin

  Medförfattare: Ann-Catrin Andersson, Ingemar Elander, Charli Eriksson, Karin Fröding, Mikael Granberg, Gun Hedlund, Erik Hysing, Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren, Jon Pierre, Joachim Åström

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-021-1

  Språk:

  Kategori: Santérus Academic Press, Förvaltning och förvaltningsekonomi, Svensk politik

  Etiketter: Kurslitteratur, Statsvetenskap

  Utgivning: oktober 2009

  Format:

  Antal sidor: 211

  Lagerstatus: Beställningsvara

  259:-
  Inkl moms och porto
   Antal
  Gun Hedlund

  Gun Hedlund är lektor i statskunskap. Hennes forskningsområde rör kön, makt och politik på lokal och regional nivå där politikens förändring står i fokus. Olika empiriska fält utforskas bl.a. kvinnors politiska representation, new public management, maskulinitet och ledarskap, regionala partnerskap och lokal samverkan. Nuvarande forskning handlar om kön och regionala partnerskap bl.a. relaterat till EU:s strukturfonder, de två projekten är finansierade av VINNOVA. Hon är medlem i Centrum för urbana och regionala studier, Örebro universitet. Gun Höglund is a senior lecturer in political studies at Örebro University. She is active in the research group Center for Urban and Regional Studies. Her research has focused on gender, power and local politics in a broad sense – such as women’s role in local politics, New Public Management, the new leadership in local public administration and politics, and governance regarding the prevention of violence towards women.

  Read more


  Stig Montin

  Stig Montin är professor i statskunskap. Han forskar kring kommunal och regional politik och demokrati. Hans bok Moderna kommuner har fått stor spridning, bland annat inom grundutbildningen på universitet och högskolor. Boken ger en översikt över olika försök till kommunal förnyelse under senaste 20 åren och diskuterar dessa förändringar med utgångspunkt från aktuell statsvetenskaplig teori. Montin är föreståndare för forskarskolan Offentlig förvaltning i utveckling som är ett sam­arrange­mang mellan Örebro kommun och Örebro universitet.

  Läs mer


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng