Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991

  Olof Kronvall, Magnus Petersson

  Syftet med denna bok är att utifrån det aktuella forskningsläget ge perspektiv på svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget. 3:e upplagan är uppdaterad med hänsyn till ny forskning.

  Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget har under en längre tid varit föremål för diskussion såväl i samhällsdebatten som i forskningen. Flera statliga utredningar, bl.a. Neutralitetspolitikkommissionen och Säkerhetstjänstkommissionen, tillsattes under 1990-talet i syfte att bringa klarhet i omstridda frågor. På forskningssidan har under samma period, i takt med att källorna har blivit tillgängliga, mycket hänt. Vi har nu förhållandevis goda kunskaper om svensk säkerhetspolitik under i alla fall den första delen av det kalla kriget.

  I bokens fokus står Sveriges problematiska balansgång mellan de båda supermakterna, USA och Sovjetunionen. I vilken grad skulle Sverige agera förtroendeskapande gentemot Sovjet för att minska risken för ett sovjetiskt angrepp, och i vilken grad skulle Sverige söka amerikanskt beskydd mot det sovjetiska hotet? Vilken betydelse hade de nordiska grannländerna i de svenska säkerhetspolitiska övervägandena? Sveriges agerande i dessa och andra väsentliga säkerhetsfrågor behandlas ingående i denna bok.

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-206-2

  Språk: Svenska

  Kategori: Internationella relationer, Svensk politik, Försvar och säkerhetspolitik, Kalla kriget

  Etiketter: Kalla kriget, Kurslitteratur

  Utgivning: februari 2024

  Format: 142x215

  Antal sidor: 209

  Lagerstatus: Finns i lager

  249:-
  Inkl moms och porto
   Antal
  Olof Kronvall

  Olof Kronvall är professor på National Defense University/National War College i Washington DC.

  Magnus Petersson

  Magnus Petersson är professor i internationella relationer vid Stockholms universitet och prefekt vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Han har tidigare arbetat som analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), professor i modern historia vid Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo, och forskare och lärare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han disputerade vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Brödrafolkens väl”: Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949–1969 (Santérus, 2003) och har utöver denna monografi publicerat en lång rad böcker och artiklar om svensk och nordisk försvars- och säkerhetspolitisk utveckling under och efter det kalla krigets slut, om försvarstransformation och om NATO. Petersson har varit gästforskare vid Boston University (Department of International Relations), George Washington University (Elliott School of International Affairs) och Johns Hopkins University (Paul H. Nitze School of Advanced International Relations, SAIS) i Washington, DC, samt Macquarie University (Department of Security Studies and Criminology) i Sydney.

  Läs mer


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng