Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991

  Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991

  Olof Kronvall, Magnus Petersson

  Syftet med denna bok är att utifrån det aktuella forskningsläget ge perspektiv på svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget.

  Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget har under en längre tid varit föremål för diskussion såväl i samhällsdebatten som i forskningen. Flera statliga utredningar, bl.a. Neutralitetspolitikkommissionen och Säkerhetstjänstkommissionen, tillsattes under 1990-talet i syfte att bringa klarhet i omstridda frågor. På forskningssidan har under samma period, i takt med att källorna har blivit tillgängliga, mycket hänt. Vi har nu förhållandevis goda kunskaper om svensk säkerhetspolitik under i alla fall den första delen av det kalla kriget.

  I bokens fokus står Sveriges problematiska balansgång mellan de båda supermakterna, USA och Sovjetunionen. I vilken grad skulle Sverige agera förtroendeskapande gentemot Sovjet för att minska risken för ett sovjetiskt angrepp, och i vilken grad skulle Sverige söka amerikanskt beskydd mot det sovjetiska hotet? Vilken betydelse hade de nordiska grannländerna i de svenska säkerhetspolitiska övervägandena? Sveriges agerande i dessa och andra väsentliga säkerhetsfrågor behandlas ingående i denna bok.

  Boken trycks på beställning. Leveranstid 5–7 arbetsdagar.

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-031-0

  Språk: Svenska

  Kategori: Santérus Academic Press, Svenskt försvar

  Etiketter: Kalla kriget, Kurslitteratur, Säkerhetspolitik

  Utgivning: juli 2012

  Format: 142x215

  Antal sidor: 204

  Lagerstatus: Beställningsvara

  239:-
  Inkl moms och porto
   Antal**
  Olof Kronvall

  Olof Kronvall är fil dr. i historia. Han disputerade 2003 vid Stockholms universitet och var 2002 expert i UD:s Raoul Wallenberg-kommission. Utöver sin avhandling, Den bräckliga barriären. Finland i svensk säkerhetspolitik 1948–1962, har han publicerat ett antal texter om svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget. Kronvall var 1996–2007 anställd vid Militärhögskolan/Försvarshögskolan i Stockholm och 2007–2011 vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo. Han har varit gästforskare i Washington DC vid George Washington University (2005–2006) och Center for Strategic and International Studies (2009–2010). Sedan 2004 har han forskat om amerikansk militär doktrinutveckling och militärmakt. Han har publicerat ett antal rapporter och bokkapitel inom området, senast ett kapitel i antologin Conceptualising Modern War (Hurst Publishers & Columbia University Press, 2011). Kronvall har undervisat på Militärhögskolan/Försvarshögskolan, Forsvarets Høgskole i Oslo och Sjøkrigsskolen i Bergen. Sedan 2011–12 undervisar han på George Washington University och The Washington Center i Washington DC. Olof Kronvall är född 1972 och verksam vid Krigsvetenskapliga Institutionen vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han disputerade 2003 på avhandlingen Den bräckliga barriren. Finland i svensk säkerhetspoliktik 1948–1962.

  Magnus Petersson

  Magnus Petersson är professor i modern historia och arbetar sedan 2008 vid Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo. Han disputerade vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Brödrafolkens väl”: Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949–1969 (Santérus, 2003) och har utöver denna monografi publicerat en lång rad böcker och artiklar om nordisk säkerhetspolitisk utveckling under och efter det kalla krigets slut, om försvarstransformering och om NATO. Hans senaste bok, ”NATO and the Crisis in the International Order” (Routledge, 2019), handlar om de multipla utmaningar som den 70-åriga NATO-alliansen står inför just nu: ett revisionistiskt Ryssland, ett nationalistiskt USA och ett Europa i djup politisk kris. Under perioden 1998–2008 var Petersson forskare, lärare, studierektor samt forsknings- och utvecklingschef vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han är dosent vid Oslo universitet och docent vid Stockholms universitet, där han undervisar och handleder regelbundet. Han har varit gästforskare vid Boston University (Department of International Relations), George Washington University (Elliott School of International Affairs), Johns Hopkins University (Paul H. Nitze School of Advanced International Relations ,SAIS) och Macquarie University (Department of Security Studies and Criminology) i Sydney, Australien.

  Läs mer


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng