Sociologik

Tio essäer om socialitet och tänkande

Essäer om det socialas betydelse från Kant till Zizek.

”Det sociala” tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet.

I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.

Boken trycks på beställning. Leveranstid 5–7 arbetsdagar.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-026-6

Språk: Svenska

Kategori: Santérus Academic Press

Utgivning: februari 2011

Format: 142x215

Antal sidor: 304

Lagerstatus: Beställningsvara

243:-
Inkl moms och porto
 Antal

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng