Kommunala folkhemmet

Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering

Stefan Sjöblom, Jan Sundberg, Ingemar Wörlund

Det goda folkhemmet är ett välkänt begrepp, men vad var det egentligen och hur uppstod det? Denna bok ger en sammanhängande bild och förklarar politiken som fördes och visar hur den genomfördes under nio decennier.

Boken visar också kopplingen mellan det nationella och det kommunala, där folkhemmet realiserades, vilket i regel har förbisetts i tidigare forskning.

När demokratin var ung var det direkt-demokratiska inslaget stort men utbudet av kommunala tjänster litet. I takt med att folkhemmet genomfördes via kommunernas verksamhet blev de direkta, lokala politiska aktiviteterna allt färre. Kommuner slogs samman och nationella partier tog över kontrollen. Protesterna var dock fåtaliga när utbudet av kommunala tjänster, och därmed välfärden, hela tiden ökade.

Idag pågår nedmonteringen av folkhemmet. Väljarnas partilojalitet sviktar, politiken professionaliseras och förvaltningarna tvingas att effektivisera. Nya modeller där tjänsteproduktionen överlåts till vinstdrivande aktörer har inte övertygat kommuninvånarna. Osäkerheten om vägval och det politiskt möjliga har tagit över och alltfler känner sig förvandlade från väljare, med en demokratisk möjlighet att påverka, till konsumenter. Var det verkligen det som var meningen?

Boken trycks på beställning. Leveranstid 5–7 arbetsdagar.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-027-3

Språk: Svenska

Kategori: Santérus Academic Press

Etiketter: Statsvetenskap, Norden

Utgivning: augusti 2011

Format: 142x215

Antal sidor: 244

Lagerstatus: Beställningsvara

244:-
Inkl moms och porto
 Antal

Stefan Sjöblom är Pol. dr och professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Till hans forskningsområden hör kommunal och regional utveckling, förvaltningspolitik samt nya organisations- och styrformer i förvaltningen. Han har gett ut böckerna: Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande, Produktivitet och effektivitet i offentlig sektor samt Project Proliferation and Governance: the Case of Finland med flera.

Jan Sundberg är pol. dr och professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Forskningsintresset har fokuserats kring minoritetspolitik, politiska partier och lokalpolitik i Finland och i Norden. Ett stort antal publikationer har publicerats inom dessa ämnesområden som t. ex. böckerna: Svenskhetens dilemma i Finland, Lokala partiorganisationer i kommunala och nationella val, Partier och partisystem i Finland och Parties as Organized Actors – The Transformation of the Scandinavian Three-Front Parties.

Ingemar Wörlund är professor i statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan. Hans forskning är främst inriktad mot partier och intresseorganisationer. Han har medverkat i olika böcker, artiklar och rapporter om partier, partiorganisationer, lokala partier och lokaldemokrati.

E-post till Ingemar Wörlund


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng