Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Global uppvärmning och lokal politik

  Global uppvärmning och lokal politik

  Ingemar Elander, Ylva Uggla Redaktörer

  Hur arbetar man i kommunerna med klimatfrågorna? Har deras arbete någon effekt? Har de någon frihet eller är de bundna av regeringens påbud?

  I boken ges ett samhällsvetenskapligt perspektiv på svenska kommuner och deras klimatarbete och visas hur internationell och nationell klimatpolitik definieras och implementeras i kommunerna. Den lokala offentliga makten handlar förstås inte isolerat från sin omgivning, utan påverkas av allt från regeringens miljö- och klimatpolitik till EU:s och andra internationella regimers motsvarighet, men också av såväl geografi som näringsliv.

  Dock betonar författarna att kommunerna är självständiga aktörer som skapar klimatpolitik, dels i den lokala politiken, dels genom deltagande i nätverk med andra offentliga eller privata aktörer. I den svenska klimatpolitiken uppmanas kommuner att vara aktiva – både i reduktion av växthusgaser och anpassning till ett förändrat klimat – men det finns utrymme för stora variationer i kommunernas engagemang, vilket boken belyser på flera sätt.

  Författarna närmar sig frågan om global uppvärmning genom att studera klimatförändring som ett objekt för samhällsstyrning och den gemensamma teoretiska grunden för bokens kapitel är styrnings- och regleringslitteraturen (governance). Detta fält rymmer flera teorier som beskriver hur förutsättningarna för styrning och reglering har förändrats de senaste decennierna. Trots vissa skillnader mellan teorierna finns en gemensam bild av att statens roll som styrande- och kontrollerande har förändrats. Från att ha varit tydlig och hierarkisk, till att ske genom partnerskaps- och nätverkspolitik där ett flertal offentliga och privata aktörer samverkar på olika områden.

  Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.

  Boken finns att köpa internationellt via Amazon i Tyskland, Amazon i USA, Amazon i Storbritannien

  Global uppvärmning och lokal politik

  Redaktörer: Ingemar Elander, Ylva Uggla

  Medförfattare: Ingemar Elander, Eva Gustavsson, Rolf Lidskog, Mats Lundmark, Stig Montin, Ulrika Olausson, Ylva Uggla

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-018-1

  Språk: Svenska

  Kategori: Santérus Academic Press

  Etiketter: Statsvetenskap

  Utgivning: juni 2009

  Format: 150x220

  Antal sidor: 138

  Lagerstatus: Beställningsvara

  239:-
  Inkl moms och porto
   Antal
  Ingemar Elander

  Ingemar Elander är professor i statskunskap. Elanders nuvarande­ forskning är inriktad mot nationell och urban miljöpolitik efter Rio­kon­ferensen, samt mot partnerskap och andra former av lokal politisk styrning (”urban governance”). Elander är programansvarig för och samordnare av forskning vid Centrum för urbana och regionala studier, samt föreståndare för forskarskolan Urbana studier – städer och regioner i förändring, vid Örebro universitet.


  Ylva Uggla

  Ylva Uggla är docent i sociologi. Hon bedriver forskning om miljöpolitik och reglering. Centrala frågor rör samspelet mellan politik och vetenskap, samt hantering av osäkerhet i beslutsprocesser. Nuvarande forskning rör områdena anpassning till ett förändrat klimat, biologisk mångfald och intervention i naturliga biologiska system, med fokus på hur dessa frågor hanteras i beslutsprocesser och planering, samt hur relationen mellan människa och natur och stadens natur konstrueras i dessa processer.
  Läs mer


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng