Advokatens roll

Om ändamålsenlig rollfördelning i mål om tvångsvård av barn

Sebastian Wejedal, Allison Östlund

I boken belyses den rollsammanblandning som följer av att advokater i LVU-mål förutsätts agera både som barnets juridiska biträde och som dess ställföreträdare.

Författarna tar avstamp i den idé om roll­fördelning mellan rättegångens aktörer som genomsyrar den kontradiktoriska processen. Utifrån rätten till en rättvis rättegång problematiseras den rollsammanblandning som följer av att advokater i LVU-mål (lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) förutsätts agera både som barnets juridiska biträde och som dess ställföreträdare.

I boken visas empiriskt att advokater för barn i LVU-mål tenderar att ikläda sig rollen som barnets ”beskyddare” genom att hävda sin egen uppfattning om barnets objektiva intresse framför barnets ­subjektiva vilja. En sådan processföring (”best interests representation”) är visserligen förenlig med lagstiftarens avsikter, men medför problematiska rollkonflikter. Författarna argumenterar för att advokater i högre utsträckning bör anamma en traditionell advokatroll (”expressed interest representation”) även i relation till svaga och utsatta klienter.

Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-050-1

Språk: Svenska

Kategori: Santérus Academic Press, Juridik

Etiketter: Socialrätt

Utgivning: april 2016

Format: 142x215

Antal sidor: 178

Lagerstatus: Beställningsvara

351:-
Inkl moms och porto
 Antal

Sebastian Wejedal är jur.dr/lektor i processrätt vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Författarfoto: Michel Brumat  

Allison Östlund är doktorand i EU-rätt vid the Faculty of Law, Economics and Finance vid University of Luxembourg.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng