Modernitetens kritiska samvete

En samhällsvetenskap som gör nytta

Olof Hallonsten

Samhällsvetenskapen gör samtiden begriplig. Genom att kritiskt granska politik, ekonomi, kommunikation och organisation ger den djupare förståelse för det moderna samhällets förtjänster och problem. I denna bok analyseras samhällsvetenskapens essens och prövas dess förmågor.

Författaren vill med denna bok bidra till bättre förståelse för vad samhällsvetenskap är, eller kan vara. Utgångspunkten är både personlig och prövande, och boken riktar sig både till samhällsvetare som vill inspireras till djupare självförståelse, och utomstående som undrar över vad samhällsvetenskap är och hur den kan göra nytta. Men boken bör inte ses som en instruktionsbok, och är inte en forskningspublikation i egentlig mening. Dess slutsatser är inte absoluta eller definitiva, utan formuleras med hoppet att de ska inspirera och utmana. På ett avgörande sätt skiljer sig boken dock från renodlade debattinlägg, eftersom ambitionen är aka­demisk. Med detta menas att den aktivt särskiljer sig från det jämförelsevis lösa tyckande som samhällsdebatten är fylld av, genom att föra en noggrann, genomtänkt, välformu­lerad, välunderbyggd, och nyanserad diskussion. Samtidigt grundar sig boken i en vederbörligt ödmjuk inställning till de begränsningar som finns i samhällsvetenskapliga an­­grepps­sätt, och knyter därmed an direkt till frågan om krav och förväntningar från omvärlden. Boken kan ses som ett försök att beskriva ett exempel på samhällsvetenskap som gör det som den är bra på, och som därmed gör nytta, men som inte försöker göra mer än det, vare sig på grund av yttre förväntningar och krav, eller av egen vilja.

 

Omslag: Stefan Hattenbach

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-165-2

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: april 2021

Format: 135x210

Antal sidor: 268

Lagerstatus: Finns i lager

249:-
Inkl moms och porto
 Antal

Författarfoto: Kennet Ruona  

Olof Hallonsten är fil. dr i forskningspolitik och docent i sociologi. Han är verksam som forskare och lärare vid Ekonomi­högskolan vid Lunds universitet. Hans specialområden är vetenskapssociologi och organisationssociologi, och han är författare till flera böcker och artiklar om vetenskapen och dess samhällsroll. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs universitet och universiteten i Bamberg och Wuppertal i Tyskland.

Läs mer


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng