Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Från Pax Romana till Pax Americana

  Europa och världsordningen

  Björn Hettne

  Världsordningen är i kris. Nationalstatssystemet undermineras av globaliseringen. De multilaterala principerna för umgänget mellan stater åsidosätts. Samtidigt går Europa in i sin djupaste kris sedan EU:s tillkomst. Vilken världsordning kan vi då vänta oss i framtiden?

  Denna bok handlar om internationella politiska ordningar i historia, nutid och framtid, med tonvikten lagd på Europas roll. Europas historia skildras från antikens imperier och medeltidens feodala samhällen fram till den »nya« westfaliska ordningen, grundlagd genom den westfaliska freden 1648.

  Om den nuvarande krisen kan lösas har Europa möjligheter att utforma en »ny« ordning. Denna ordning, baserad på EU:s långsiktiga och systematiska byggande av regioner och relationer mellan regioner, skulle kunna bli den framtida världsordningen. Multiregionalism som alternativ till Pax Americana!

  Denna andra upplaga har omstrukturerats något och uppdaterats med hänsyn till den senaste händelseutvecklingen i Europa och USA.

  Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-89449-84-8

  Språk: Svenska

  Kategori: Internationella relationer

  Etiketter: Kurslitteratur

  Utgivning: augusti 2005

  Format: 150x230

  Antal sidor: 190

  Lagerstatus: Beställningsvara

  259:-
  Inkl moms och porto
   Antal
  Björn Hettne

  Björn Hettne (f. 1939) är ekonomihistoriker och fredsforskare och var från 1984 fram till sin pensionering 2006 professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Han har tidigare givit ut ett flertal böcker. Bland andra: — (1999/2000) Studies in Regionalization Vol I - V (ed. with A. Inotai and O. Sunkel), Macmillan Press. — (1998) Den globala nationalismen (with S. Sörlin & U. Østergård), Stockholm: SNS Förlag. — (1995) Development Theory and the Three Worlds, London & New York: Longman Development Studies, 1990. Second edition 1995. — (1995) International Political Economy. Understanding Global Disorder (ed), London: Zed Books. - (1995) Den europeiska paradoxen, Stockholm: Nerenius & Santérus, 1995. Second edition 1997.


  Ekonomhistorikern Björn Hettne beskriver i boken Från Pax Romana till Pax Americana – Europa och världsordningen den pågående integrationen som Europa ”andra chans”. Det är ett uttryck hämtat från den tyske sociologen Jürgen Habermas som menar att den koloniala epokens maktutövning har ersatts av en icke-imperialistisk samverkan mellan olika kulturer, interdependens...citationstecken

  Mats Johansson, Svenska Dagbladet, 19 oktober 2003

  USA har därmed markerat att vi lämnar den Westfaliska fredens princip om att varje nation ska sköta sina egna angelägenheter. I en globaliserad värld är det inte Saudi-Arabiens ensak om ett terrornätverk huserar på deras territorium. Vi har som människor rätt att gripa in mot könsstympare, vare sig de finns i Somalia eller på Long Island. Länge har den svenska utrikespolitiska målsättning varit att vi ska hålla oss borta från geopolitiska händelserna utanför våra gränser. Men om nationalstatens tid är förbi bör det rimligtvis få konsekvenser för förhållandet till omvärlden. Björn Hettne har skrivit boken ’Från Pax Romana till Pax Americana. Europa och världsordningen’ (Santérus Förlag) och diskuterar där olika tänkbara utvecklingslinjer sedan nationalstaterna tonar bort. Det är inte självklart hur världen ser ut om vi börjar tolka ’folkrätt’ som ’folkets rättigheter’ och inte längre ’den nationella regeringens rätt att göra vad fan de vill med sina undersåtar’. Detta är ett viktig argument. Frågan om vem som styr USA har att göra med en värderingskonflikt om hur världen bör se ut. Det handlar inte om att vara anti-USA, utan mot att motsätta sig den nuvarande regimens översittarambitioner. Om vi exempelvis försvarar principen om frihandel måste vi kritisera såväl ståltull-Bush som protektionistiska fransmän. Det är således som ett försvar för det goda i de amerikanska värderingarna som Bush bör röstas bort. Vår moderna demokrati bygger i hög grad på amerikanska ideal. Detta ideal har dock inte alltid omsatts i praktiken.citationstecken

  Stig-Björn Ljunggren, Piteå-Tidningen, november 2003

  ...Hettne siktar längre, och hans fokus ligger i Europa. Hans analys är skarp och tankeväckande, men dessvärre tyngs framställningen av en stundtals onödigt fackmannamässig terminologi. Det finns, för att uttrycka det kort, helt enkelt lite för många ord som ’militant plurilateralism’ för att boken ska kunna få den läsekrets den förtjänar. [Han] lanserar en skiss för en världsordning med väsentligt längre hållbarhet än en unilateral ordning baserad på maktspråk. Han visar att det finns ett alternativ till den världsordning som gjort att George W Bush inte ens, som brukligt är vid statsbesök i London, kan åka kortege med den brittiska drottningen.citationstecken

  Per Ahlin, Dagens Nyheter, 20 november 2003

  Händelserna den 11 september 2001 gav president Bush en möjlighet att sätta planerna på en Pax Americana i verket. Den slutsatsen drar Björn Hettne i sin senaste bok. Mot ett USA som dominerar i kraft av överlägsen militär styrka ställer han ett Europa som verkar för en regionalisering av världen.citationstecken

  Åke Svidén, politiken.se

  Boken är läsvärd för alla som är intresserade av Europa, världsordningen, historia, FN, ja kort sagt, världen i stort.citationstecken

  Anna Svalander, Världshorisont. Tidningen om FN på svenska, nr 2, 2004

  Det är en intressant, välskriven och väl dokumenterad bok.citationstecken

  Kent Lidman, Btj Media

  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng