Överlever EMU utan fiskal union?

Europaperspektiv 2011

Ulf Bernitz, Lars Oxelheim, Thomas Persson Redaktörer

Vad behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa?

Drygt ett decennium efter att den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. De statsfinansiella problem som drabbat flera euroländer illustrerar bräckligheten i den ekonomiska och monetära unionens konstruktion. Skuldkrisen har tvingat länder som Grekland och Irland att begära omfattande nödlån för att undvika statsbankrutt. Och fler euroländer ligger i farozonen.

Denna bok handlar om vad som behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa. Räcker det med att skärpa medlemsländernas efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten och förbättra det finanspolitiska samarbetet? Eller krävs rent av att den monetära unionen kompletteras med en fiskal union, det vill säga gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik på EU-nivå? Behövs det en överstatlig reglering av pensionssystemen för att förebygga budgetunderskott i medlemsländerna? Vilka krav ställs på unionens rättssystem för att hantera skuldkrisen och för att bygga emu starkare inför framtiden? Och hur påverkas demokratin och medborgarnas förtroende för EU och euron i ljuset av det som nu sker?

Detta är den fjortonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv diskuterar de betydande utmaningar som eurokrisen innebär och hur de bör mötas.

Redaktörer: Ulf Bernitz, Lars Oxelheim, Thomas Persson

Medförfattare: Hans Agné, Linda Berg, Martin Berglund, Michael Bergman, Mattias Dahlberg, Sverker Gustavsson, Åsa Hansson, Mats Persson, Sideek M. Seyad

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-044-0

Språk: Svenska

Kategori: Europaperspektiv

Utgivning: februari 2011

Format: 142x215

Antal sidor: 281

Lagerstatus: Finns i lager

299:-
Inkl moms och porto
 Antal

Ulf Bernitz är sedan 1993 professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, numera på deltid. Tidigare var han professor i civilrätt vid samma universitet. Han är sedan 2001 även knuten till Institute of European and Comparative Law vid University of Oxford, där han förestår The Oxford/Stockholm Wallenberg Venture in European Law. Han är ordförande i Svenska föreningen för europeisk rätt och har varit ordförande i FIDE, den internationella europarättsföreningen (Fédération Internationale de Droit Européen). 1995–2001 var han ordförande i Nätverket för europarättsforskning. Han är ordförande i styrelsen och redaktionsrådet för Europarättslig Tidskrift och ingår i redaktionsrådet för Common Market Law Review.

E-post till Ulf Bernitz


Lars Oxelheim är professor i internationellt företagande och finansiering vid Handelshögskolan, universitetet i Agder, Kristiansand, Norge och affilierad med Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Han är professor emeritus vid Lunds universitet och hedersprofessor vid Fudan University, Shanghai, Kina.


Thomas Persson är docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Han är sedan 2009 ordförande i nätverket för Europaforskning i statsvetenskap. Persson forskar om den europeiska integrationens effekter på nationella parlament och regeringar. Han studerar även intressegruppers deltagande i EU:s beslutsprocesser och dess konsekvenser för demokratin.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng