Den inre bilden

Aspekter på kunskap och handling

Bo Göranzon Redaktör

Denna bok riktar uppmärksamheten mot behovet av eftertänksam kunskapsvård.

"Det finns två sätt att tänka", skriver professor Torsten Hägerstrand i förordet till denna bok, "ett öppet och regelmässigt, möjligt att avbilda med tecken på papperet, och ett annat, fördolt, som står för omdöme, insikt, intuition, sunt förnuft."

Denna antologi springer ur ett seminarium från 1981 som kallades "Kunnande, vetande och ovetande – en exkursion i vetandets inägor och utmarker". Vid seminariet hämtades två nyckelord från Michael Polanyis skrifter, "fokalvetande" och "kringvetande", översättningar av de engelska termerna "focal knowledge" och "subsidiary knowledge". Innebörden är nu inte, att den ena typen utgör formellt vetenskapligt vetande och den andra annat slags vetande. Det är tvärtom så att båda kunskapstyperna alltid är samtidigt verksamma oavsett om vi sysslar med vetenskap eller något helt annat, till exempel snickeri eller musik eller tennisspel. Men det tycks vara så, att den vetenskapliga kunskapsteorin har förbisett eller undvikit att beakta kringvetandets roll. Man har nästan helt koncentrerat sig på att söka skära bort det.

Redaktör: Bo Göranzon

Medförfattare: Gunnar Bergendal

Bandtyp: Kartonnage

ISBN: 978-91-77981-83-1

Språk: Svenska

Kategori: Dialoger Förlag & Metod

Utgivning: oktober 1988

Format:

Antal sidor: 149

Lagerstatus: Finns i lager

171:-
Inkl moms och porto
 Antal

Bo Göranzon är professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han är också grundare till Dialogseminariet och ansvarig utgivare av Tidskriften Dialoger som har givits ut sedan 1986. Bo Göranzon is professor emeritus of Skill and Technology at the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm and Life Long Research Fellow of Clare Hall at Cambridge University. Since 1985 he's Artistic Director for the Dialogue Seminar at The Royal Dramatic Theatre in Stockholm. His previous books include Dialogue and Technology: Art and Knowledge (1991), Skill and Education: Reflection and Experience (1992), Skill, Technology and Enlightenment:On Practical Philosophy (1995), Dialogue, Skill & Tacit Knowledge (2006).


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng