Världslitteraturer

Kosmopolitisk och vernakulär dynamik

Stefan Helgesson Redaktör

Begreppet världslitteratur betecknade för tidlösa mäster­verk, men syftar numera på perspektiv på globala litterära hierarkier, på hur litteraturer för­håller sig till varandra och på hur litterära verk formar olika slags världsförståelse.

Det var kring millennieskiftet som det internationellt uppstod en intensiv diskussion om begreppet världslitteratur. Begreppet var inte nytt, men omständigheterna var det. Efter murens fall 1989 genomlevde världen en period av accelererande utbyte mellan länder. Sovjetunionens upplösning och det kalla krigets slut, kombinerat med en nyliberal marknadsideologi, ökande rörlighet samt nya kommunikationsteknologier medförde tilltagande kontakter över språk- och nationsgränser, pådrivna av en allt påtagligare ekonomisk integrering. Inom samhällsvetenskaperna blev just globalisering ett centralt begrepp. Återupplivandet av begreppet världslitteratur kan ses som ett av de humanistiska ämnenas svar på denna utveckling. Till skillnad från dess äldre innebörd av tidlösa mäster­verk, syftar ordet numera på en uppsättning perspektiv på globala litterära hierarkier, på hur litteraturer för­håller sig till varandra och på hur litterära verk formar olika slags världsförståelse. I denna bok utvecklas detta forskningsfält i såväl teoretisk som metodisk bemärkelse med fokus på språk, översättning, platser samt world-making.

Redaktör: Stefan Helgesson

Medförfattare: Helena Bodin, Alice Duhan, Stefan Helgesson, Christina Kullberg, Paul Tenngart, Helena Wulff

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-069-3

Språk: Svenska

Kategori: RJ:s skriftserie

Utgivning: april 2022

Format: 148x195

Antal sidor: 120

Lagerstatus: Beställningsvara

180:-
Inkl moms och porto
 Antal

Stefan Helgesson är professor i litteratur vid Engelska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng