Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Globala institutioners legitimitet

  Jonas Tallberg

  RJ:s skriftserie nr 24 Vikten av legitimitet för internationellt samarbete väcker ett antal centrala forskningsfrågor. Dessa redogörs för i denna bok.

  Klimatförändringar, konflikter, epidemier, finanskriser och flyktingströmmar. Alla är de uttryck för den gränsöverskridande karaktären hos nutida samhällsproblem och understryker behovet av internationellt samarbete. I avsaknad av internationellt samarbete riskerar gränsöverskridande problem att inte lösas alls eller  ineffektivt. Denna insikt har varit en central sedan mitten på 1900-talet och utgjort drivkraften när globala politiska institutioner har vuxit fram. Makten och politiken har förskjutits till nya arenor på internationell nivå. Antalet mellanstatliga internationella organisationer är fler än fem gånger så många och den makt som dessa institutioner besitter har ökat dramatiskt. Organisationer som Förenta nationerna, (FN), Världs­hälso­organisationen, (WHO), Europeiska unionen, (EU), och Afrikanska unionen, (AU), utgör grundpelare i det internationella samarbetet på global and regional nivå.

  Samtidigt har nya internationella samarbetsformer vuxit fram, ofta med en betydande roll för icke-statliga aktörer, som näringsliv och civilsamhälle. Till dessa hör icke-statliga sam­arbets­organ som skapar regler på olika politikområden som Forest Steward­ship Council, (FSC), transnationella institutioner av hybridkaraktär som Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, (ICANN), och transnationella mellanstatliga nätverk som Group of 20, (G20)

  En viktig faktor för globala politiska institutioner är legitimitet. Med legitimitet avses uppfattningen att en politisk institution åtnjuter rättmätig makt och utövar denna makt på ett lämpligt sätt. Det är en fråga om huruvida medborgare och eliter har förtroende för politiska institutioner. Globala institutioner som uppfattas som mer legitima har sannolikt lättare att få politiskt stöd för ambitiösa målsättningar, lättare att erhålla de resurser som krävs och lättare att säkerställa att gemensamma regler efterlevs.

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-068-6

  Språk: Svenska

  Kategori: RJ:s skriftserie

  Utgivning: april 2022

  Format: 148*195

  Antal sidor: 100

  Lagerstatus: Beställningsvara

  180:-
  Inkl moms och porto
   Antal

  Jonas Tallberg är professor i Statsvetenskap vid Stockholm universitet

  Läs om författaren


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng