Introduktion till EU:s miljörätt

Introduktion till EUs miljörätt

Annika Nilsson

Tyvärr kommer inte denna bok ut mera. Författaren har tackat nej till att uppdatera den och enligt henne bör den inte säljas som nuvarande upplaga. Vi har inte rätt att ge ut den mer. Vi beklagar.

EU:s lagstiftning på miljöområdet är omfattande. Den har stor betydelse för innehållet i den svenska lagstiftningen. Vissa EU-regler utgör minimistandard för de svenska miljökraven, andra anger mer exakt vilket innehåll den nationella rätten skall ha. EU:s lagstiftning har också stor betydelse för rättstillämpningen. Den nationella rätten måste tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att den är förenlig med EU-rätten. I vissa fall måste domstolar och myndigheter tillämpa EU-reglerna även om dessa inte är uttryckligen införlivade i svensk lag. Den som vill sätta sig in i svensk miljörätt måste alltså också lära sig en hel del om EU:s miljörätt.

En bok som skall ge en någorlunda fullständig bild av EU:s miljörätt blir mycket omfattande. Den här boken ger en kort introduktion till den centrala miljörättsliga sekundärrätten. Viktiga rättsakter och domar från EU-domstolen behandlas. Fjärde upplagan av boken är uppdaterad med viktiga lagändringar, nya rättsakter och uppdaterad rättspraxis.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-086-0

Språk: Svenska

Kategori: Juridik

Utgivning: september 2014

Format: 135x210

Antal sidor: 76

Lagerstatus: Slutsåld

0:-
Inkl moms och porto
 Antal

Annika Nilsson är professor i offentlig rätt, särskilt miljörätt, vid Juridiska institutionen, Lunds universitet.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng