Försäkringsfusk

Tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning

Fredrik Van Kesbeeck Andersson

”Befolkningen fördömer och tar stark ställning mot fusk. Samtidigt erkänner man att man fuskar ...”

Boken består av tre delar som var och en belyser företeelsen försäkringsfusk.

Del I representerar försäkringsgivarsidan och illustrerar oegentliga ageranden som riktas mot försäkringssystemen. I Del II bekräftas att dessa ageranden kan vara brottsliga, vilket innebär att försäkringsgivaren har ett legitimt motiv att agera för att förhindra angreppen. Del III representerar försäkringstagarsidan och illustrerar de betänkligheter om den enskildes rättssäkerhet som kan uppkomma om en brottmålsprocess inleds.

Tillsammans bildar delarna en enhet som visar problematiken kring de motstående intressen som finns i försäkringsförhållanden. För stort hänsynstagande till försäkringsgivarsidan kan innebära en allvarlig kränkning av försäkringstagarens grundläggande rättssäkerhetsgarantier i en brottmålsprocess. För stor hänsyn till försäkringstagarsidan kan vara ett hot mot försäkringssystemen genom att en för hög grad av felaktiga utbetalningar hotar den finansiella stabiliteten i försäkringsverksamheten. Boken visar att denna intressekonflikt är en realitet och finns inbyggd i försäkringssituationen.

Bandtyp: Kartonnage

ISBN: 978-91-7335-029-7

Språk: Svenska

Kategori: Juridik

Utgivning: november 2011

Format: 150x215

Antal sidor: 454

Lagerstatus: Finns i lager

670:-
Inkl moms och porto
 Antal

Fredrik Van Kesbeeck Andersson är hovrättsfiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Försäkringsfusk är hans doktorsavhandling.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng