Juristernas nära förflutna

Rättskulturer i förändring

Kjell Å. Modéer

I denna bok jämförs svensk, tysk och amerikansk rättskultur under ”det långa 1900-talet” (1870-2009).

Tysk rättskultur påverkade svenska jurister under 1900-talets första hälft. Under efterkrigstiden fick istället amerikansk rättskultur stort inflytande. Modern reformlagstiftning blev ett verksamt politiskt instrument för ­samhällsförändring.

1900-talet har utropats som ”rättens århundrade” och det seklets jurister har kallats både ”samhällsingenjörer” och ”fruktansvärda jurister”.

Med hjälp av rättskulturella parametrar beskrivs hur den politiska kulturen i dessa tre länder präglade juristerna under ett århundrade som inrymde ­såväl demokratins genombrott som totalitära orättssystem. Murens fall 1989 och tillkomsten av den Europeiska unionen genom Maastrichtavtalet 1992 – och det svenska medlemskapet från 1995 – har bidragit till att rätten under det senaste kvartsseklet på nytt har förändrats och därmed också juristernas kunskaper och uppgifter. Internationalisering och privatisering har medfört ett kritiskt förhållningssätt till den värdegrund, de rättsliga institutioner och juridiska yrkesroller som 1900-talet utvecklade.

Boken framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-037-2

Språk: Svenska

Kategori: Rättshistoria

Utgivning: december 2009

Format:

Antal sidor:

Lagerstatus: Beställningsvara

366:-
Inkl moms och porto
 Antal

Författarfoto: Santérus Förlag  

Kjell Å. Modéer är professor emeritus i rättshistoria vid Lunds universitet och har innehaft ­Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till ­Samuel ­Pufendorfs minne. Hans forsknings­områden är främst komparativ rättshistoria, rättskulturer, ­rättstraditioner samt rätt och religion.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng