Grundbok i idéanalys

Det kritiska studiet av politiska texter och idéer

Ludvig Beckman

Överallt där diskussion förs om vad staten bör och inte bör göra, vad frihet och rättvisa är, varför lagar bör ändras, stiftas eller avskaffas, pågår en strid mellan politiska idéer och föreställningar. Politiska idéer formar människors övertygelser, sympatier och strävanden och har utan tvekan stor betydelse för samhällets utveckling.

Därför är det angeläget att analysera och kritiskt granska de politiska budskap som framförs. Men för att inte hemfalla till retorik eller ogrundat tyckande kräver analysen en metod, en teknik.
Det är avgörande skillnad mellan att framföra politiska budskap och att granska dem, mellan att argumentera för en politisk ideologi och att studera ideologiernas argumentation. Det finns alltså goda skäl att uppmärksamma innebörden av idéanalys som en metod varmed politiska texter och uttalanden kan studeras på ett mer systematiskt sätt.

Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande i statskunskap och praktisk filosofi men är naturligtvis en vägledning till ökat kritiskt tänkande för vem som än önskar sig det.

Boken trycks på beställning. Leveranstid 5–7 arbetsdagar.

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-89449-79-4

Språk: Svenska

Kategori: Filosofi, idéhistoria, teori

Etiketter: Politisk teori

Utgivning: augusti 2005

Format:

Antal sidor: 116

Lagerstatus: Beställningsvara

170:-
Inkl moms och porto
 Antal

Ludvig Beckman är fil. dr i statsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet. Han är en flitig skribent och en lista över andra publicerade böcker och artiklar återfinns via denna länk: Andra böcker och artiklar av Ludvig Beckman


I denna skrift söker statsvetaren Ludvig Beckman utreda en klassisk fråga, nämligen hur man ska förstå och analysera politiska idéer. Hans ambition har varit att skapa ordning och överblick bland de många och skiftande ansatser som finns rörande granskningen av politiska texter. Beckman går igenom och karakteriserar ett stort antal angreppssätt. Han menar att man bör skilja mellan olika idéanalyser med avseende på valet av syfte, frågeställningar och analystekniker. Vad gäller de senare gör Beckman en distinktion mellan tre varianter, nämligen begreppsanalys, argumentationsanalys och innehållsanalys. Analysteknikerna bör enligt Beckman skiljas från metodologier, som är mer omfattande synsätt och bland annat rör perspektivet på vetenskapen och forskarens roll. Utöver de tre nämnda teknikerna diskuterar han också beskrivande och förklarande idéanalys och en helt tredje kategori som han kallar idékritik. Boken är intressant och viktig för den som arbetar med idéanalys. /…/

Lennart Berntson, Btj-Media

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng