Den nya taylorismen

Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

Johan Berglund

Denna bok handlar om relationen mellan yrkeskunnandet hos högutbildad personal och den standardisering av arbetsuppgifter som sker inom många verksamheter. Exemplet i denna bok är kärnkraftsindustrin.

Uttrycket ”den mänskliga faktorn” har en negativ klang i vårt moderna samhälle. Uttrycket antyder att människan och mänskliga handlingar är nyckfulla och till och med olycksbådande. Därför har det inom många verksamheter smugit sig in ett slags osynlig taylorism, effektiviseringar som detaljstyr eller på annat sätt reducerar yrkesutövarnas handlingsutrymme och möjligheter till reflektion. Genom denna nya taylorism riskerar verksamheter, inte minst långsiktigt, sin kvalitet på många olika plan.

Bandtyp:

ISBN: 978-91-86659-13-4

Språk: Svenska

Kategori: Dialoger Förlag & Metod

Etiketter: Arbetsliv

Utgivning: februari 2013

Format: 150x220

Antal sidor: 224

Lagerstatus: Beställningsvara

326:-
Inkl moms och porto
 Antal

Forskningschef på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), men också knuten till KTH (Kungl. Tekniska högskolan) där han disputerade 2011. Han gjorde din post doc vid Linnéuniversitetet 2013–15 och var gästforskare vid Meijiuniversitetet i Japan 2014–15.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng