Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 5–6.2012

  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 5–6.2012

  Detta nummer innehåller fem artiklar, två pensionsrättsartiklar och en om domstolens funktion i LVU-ärenden, en om Försäkringskassans kontroll i sjukförsäkringsärenden och en om vilket det sammanhållande "kittet", som håller ihop socialrätten, skulle kunna vara. Tre av artiklarna är svenska, en är norsk och en är finsk.

  I den första artikeln, som behandlar "Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer" av Lotta Vahlne Westerhäll, ställs frågan om socialrätten är ett sammanhållet normerande regelsystem, som gör det befogat att tala om socialrätten som ett specifikt rättsområde.

  Den följande artikeln har titeln "'Arbeidsavklaring' og uførepensjon i den norske folketrygden" av professorn Gudrun Holgersen. Under senare år har det skett stora förändringar inom den norska »folketrygden». Bl a har en flexibel ålderspensionering införts från 62 år. En annan reform rör stöd till personer, som har svårigheter i arbetslivet pga sjukdom. Syftet med reformen är att så många som möjligt skall kunna finnas i förvärvslivet och undvika förtidspensionering. I det sammanhanget är begreppet "arbeidsavklaring" centralt.

  I pengar fastställda förmåner, såsom pensionssystemet, kan granskas på basis av på vilka grunder och under vilka förutsättningar förmånen kan erhållas, förmånens omfattning, om behovsprövning krävs rörande omfattningen, samt vilken förmånens tidsmässiga utsträckning är i förhållande till fordringsgrundens varaktighet. Dessa frågor tas upp i artikeln "Minimipensionen i Finland som nordiskt socialskydd" av Pentti Arajärvi.

  Det övergripande syftet i artikeln "Domstolens funktion i LVU-ärenden – behov av specialiserade barndomstolar?" av Pernilla Leviner är att lyfta fram vissa aspekter av betydelse ur rättssäkerhets- och legitimitetshänseende som inte kan förbigås när frågan om domstolars funktion och ett eventuellt behov av specialdomstolar på barnskyddsområdet diskuteras.

  I artikeln "Sjukförsäkringen, Försäkringskassan och kontroll av den enskilde" av Lotti Ryberg-Welander tas sikte på att utreda och problematisera de kontrollmöjligheter som Försäkringskassan besitter när det gäller sjukförsäkringen. Den försäkrade medborgaren ses som sekundäradressat till de lagregler vars primäradressat är Försäkringskassan och dess myndighetsutövande tjänstemän. Syftet är att undersöka handläggningsreglernas konsekvenser, främst i form av kontroll, för den försäkrade samhällsmedlemmen.

  Boken trycks på beställning. Leveranstid 5–7 arbetsdagar.

  STÅENDE ORDER:

  De intressenter som vill slippa att hålla reda på när nästa nummer kommer ut, kan teckna sig för en stående order. Då skickar vi ut det ny numret mot faktura så snart det är tryckt.
  Utgivningstakten är tänkt att vara ett dubbelnummer per år och det beräknas utkomma under september månad. Detta nummer blev tyvärr försenat och kom först i december.

  Vi behöver följande uppgifter av den som vill teckna en stående order:
  (1) kundens namn
  (2) eventuell referens
  (3) leveransadress
  (4) telefonnummer
  (5) eventuellt vat-nummer
  (6) fakturaadress om annan än leveransadressen
  till: prenumerationnst@santerus.se

  Bekräftelse på att kunden har en stående order mejlas ut.

  En stående order ska avslutas skriftligen till förlaget – mejl går bra – senast den 31 januari och gäller då för nästkommande nummer och framåt.

  För kunder inom Sverige som är stående order-kunder kostar ett dubbelnummer år 2012 SEK 300 (inkl moms och frakt). För leveranser till kunder utanför Sverige tillkommer frakt.

  :

  Medförfattare: Penti Arajärvi, Gudrun Holgersen, Pernilla Leviner, Lotti Ryberg-Welander

  Bandtyp: Kartonnage

  ISBN: 978-91-7335-034-1

  Språk: Svenska

  Kategori: Juridik

  Utgivning: december 2012

  Format: 150x220

  Antal sidor: 164

  Lagerstatus: Beställningsvara

  396:-
  Inkl moms
   Antal
  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng