Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 3–4.2011

  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 3–4.2011

  Lotta Vahlne Westerhäll Redaktör

  Detta nummer innehåller fem artiklar, som alla speglar olika delar av socialrätten i vidsträckt bemärkelse. Författarna kommer från Finland, Danmark och Sverige.

  I den första artikeln "The Principle of Equity in Finnish Social Law: Does It Exist?" för Toomas Kotkas, docent och verksam vid den finska Folkpensionsanstalten, en diskussion om huruvida finsk socialrätt har en rimlighetsprincip att falla tillbaka på, i den situationen att beslut skulle framstå som "sterkt urimlige", ett uttryck som används i norsk rätt. Författaren gör en ingående rättslig analys och kommer efter en övertygande argumentation fram till, att finsk socialrätt inkluderar en generell rimlighets- eller billighetsprincip.

  Två artiklar behandlar riskbedömningar inom LVU-området, dvs tvångsvård av unga, utifrån olika utgångspunkter och tillvägagångssätt.

  Katarina Alexius, som är lektor vid Socialhögskolan i Stockholm, analyserar innehållet i erfarenhetssatser och medicinska respektive socialpsykologiska bakgrunds- och prognospåståenden i ett specifikt rättsfall i artikeln "RÅ 2009 ref 64. Något om tvångsvårdsbedömningar rörande ett barn till en utvecklingsstörd förälder"

  Gustav Svenssons, docent vid Socialhögskolan i Göteborg, artikel heter "Högsta förvaltningsdomstolen och LVU. Vilken betydelse har domstolens domar i ett rättssäkerhetsperspektiv?" och rör i vilken utsträckning Högsta Förvaltningsdomstolen (HF) genom årens lopp bidragit till en precisering av innebörden av reglerna om tvångsvård av unga.

  I den därpå följande artikeln skiftas fokus i och med att frågan om "EU:s kompetens i fråga om hälsovårdstjänster" diskuteras av Max Salomon Jansson, jur. mag. från Finland. I hans artikel granskas kompetensskiftet ur ett europarättsligt perspektiv. Syftet är att undersöka hur EU har lyckats i utvecklingen av regleringen av hälsovårdstjänsterna.

  I den avslutande artikeln "Uhensigtsmaessige forsorgelsesforhold i dansk socialret" av lektorn vid Ålborg universitet Nina v. Hielmcrone, redogörs för socialrättens utveckling från ett system, som byggde på civilståndsprincipen, till ett system, som är långt mer pluralistiskt och samtidigt oöverskådligt. Systemet bygger nu på en rad olika begrepp, som författaren finner svåra att definiera och som därför innebär risk för medborgarnas rättssäkerhet.

  Boken trycks på beställning. Leveranstid 5–7 arbetsdagar.

  STÅENDE ORDER:

  De intressenter som vill slippa att hålla reda på när nästa nummer kommer ut, kan teckna sig för en stående order. Då skickar vi ut det ny numret mot faktura så snart det är tryckt.
  Utgivningstakten är tänkt att vara ett dubbelnummer per år och det beräknas utkomma under september månad.

  Vi behöver följande uppgifter av den som vill teckna en stående order:
  (1) kundens namn
  (2) eventuell referens
  (3) leveransadress
  (4) telefonnummer
  (5) eventuellt vat-nummer
  (6) fakturaadress om annan än leveransadressen
  till: prenumerationnst@santerus.se

  Bekräftelse på att kunden har en stående order mejlas ut.

  En stående order ska avslutas skriftligen till förlaget – mejl går bra – senast den 31 januari och gäller då för nästkommande nummer och framåt.

  För kunder inom Sverige som är stående orderkunder kostar ett dubbelnummer år 2011 SEK 300 (inkl moms och frakt). För kunder inom Norden tillkommer frakt.

  Redaktör: Lotta Vahlne Westerhäll

  Medförfattare: Katarina Alexius, Max Salomon Jansson, Toomas Kotkas, Gustav Svensson, Nina v. Hielmcrone

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-028-0

  Språk: Svenska

  Kategori: Juridik

  Utgivning: september 2011

  Format:

  Antal sidor: 160

  Lagerstatus: Beställningsvara

  396:-
  Inkl moms
   Antal

  Länk till pressbild

  Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt, socialrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

  Läs mer


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng