Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 1–2.2010

  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 1–2.2010

  Lotta Vahlne Westerhäll Redaktör

  Detta är det första dubbelnumret av Nordisk Socialrättslig Tidskrift. Tidskriftens målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området.

  Nordisk forskningssamverkan är det primära syftet men också att få kunskap om nationell lagstiftning. Påverkan på denna ur ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är också centralt.
  Behovet av en nordisk tidskrift i socialrätt har vid åtskilliga tillfällen under gångna decennier gjort sig gällande dels genom att rätts­områdena rörande social trygghet i Danmark, Finland, Norge och Sverige har vuxit kolossalt, dels att områdenas kompliceringsgrad har ökat bl.a. beroende på den nära kopplingen mellan juridik och politik, dels att likartade organisationsfrågor gör sig gällande i alla fyra länderna, dels att europeiska migrationsfrågor ger upphov till likartade koordineringsspörsmål som med fördel skulle kunna lösas ur ett gemensamt nordiskt perspektiv. Såsom socialrättsliga rättsområden räknas socialförsäkringsområdet, socialtjänsten (inklusive tvångslagstiftningarna) och hälso- och sjukvården (inklusive psykiatrisk tvångsvård).

  I detta första nummer ingår åtta artiklar, som har sitt ursprung i anföranden som hölls vid det Nordiska Socialrättsliga Seminariet i mars 2009 vid juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Seminariets tema var ”Teorier, principer och pragmatism i socialrätten”. Underavdelningar till detta tema var ”Teoribildningar i socialrätten”, ”Socialrättens rättskällor”, ”Rättssäkerhet och legitimitet i socialrätten” och ”Europaanpassning av socialrätten”. Artiklarna behandlar dessa teman ur olika synvinklar utifrån både teoretiska och praktiska utgångspunkter. De rättsteoretiska övervägandena dominerar men även olika materiellrättsliga delar av socialrätten behandlas.

  Författarna representerar samtliga nordiska länder och artiklarna är skrivna på danska, norska, svenska och engelska. Asbjørn Kjønstad, Åsa Gunnarsson, Jan Fridthjof Bernt, Sara Stendahl, Ilari Kallio, Titti Mattsson, Karl Harald Søvig och Stine Jørgensen

  Framställs i takt med beställning. Leveranstid: 5–7 arbetsdagar.

   

  STÅENDE ORDER:

  De intressenter som vill slippa att hålla reda på när nästa nummer kommer ut, kan teckna sig för en stående order. Då skickar vi ut det ny numret mot faktura så snart det är tryckt. Utgivningstakten är tänkt att vara ett dubbelnummer per år och det beräknas utkomma under september månad.

   

  Vi behöver följande uppgifter av den som vill teckna en stående order:
  (1) kundens namn
  (2) eventuell referens
  (3) leveransadress
  (4) telefonnummer
  (5) eventuellt vat-nummer
  (6) fakturaadress om annan än leveransadressen
  till: prenumerationnst@santerus.se

  Bekräftelse på att kunden har en stående order mejlas ut.

   

  En stående order ska avslutas skriftligen till förlaget – mejl går bra – senast den 31 januari och gäller då för nästkommande nummer och framåt. För kunder som är stående orderkunder kostar ett dubbelnummer år 2011 SEK 300 (inkl moms och frakt).

  Redaktör: Lotta Vahlne Westerhäll

  Medförfattare: Jan Fridthjof Bernt, Åsa Gunnarsson, Stine Jørgensen, Ilari Kallio, Asbjørn Kjønstad, Titti Matsson, Sara Stendahl, Karl Harald Søvig

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-023-5

  Språk: Svenska

  Kategori: Juridik

  Utgivning: oktober 2010

  Format: 152x220

  Antal sidor: 152

  Lagerstatus: Beställningsvara

  396:-
  Inkl moms
   Antal

  Länk till pressbild

  Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt, socialrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

  Läs mer


  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng