Våra senaste böcker

Svenska värderingar?

Den svenska värdegrundens dilemma

Lennart Koskinen

Alla talar om ”svenska värderingar”. I riksdagsdebatter och partiledartal i Almedalen, vid middagssamtal och i medierna. Men ingen verkar riktigt veta vilka de är, och om det ens finns några sådana. Ändå väcker de starka känslor. Ofta talar man förbi varandra för att man lägger in så olika saker i begreppet. Den här boken försöker både kartlägga och nyansera vad man kan mena.

Pris: 218:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-154-6

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Etiketter: Debatt, Filosofi

Utgivning: oktober 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 200

Lagerstatus: Finns i lager

Vi har en lång historia och värderingar förändras med tiden. Olika sociala och ekonomiska grupper har också ofta vitt skilda värderingar. Alla länder, företag och organisationer har ändå ett slags värde­grund, detta ibland så förtalade begrepp. Kritiken handlar kanske mer om att det så ofta är en klyfta mellan det man säger sig stå för och hur man faktiskt agerar. Identiteten, vem man är och va… Läs mer

Leukippe och Kleitophon

Achilleus Tatios

Tatios levde troligen under 100-talet e.Kr. Han är känd för sitt enda bevarade arbete, den erotiskt romantiska Leukippe och Kleitophon, som här således ges ut i en översättning av den förtjänstfulle och skicklige Ingemar Lagerström.

Pris: 218:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-157-7

Språk: Svenska

Originalspråk: Grekiska

Kategori: Övrig facklitteratur

Etiketter: Antiken

Utgivning: oktober 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 216

Lagerstatus: Finns i lager

Boken är betydelsefull i litteraturhistorien då den var en av de första romanerna och påverkade romankonstens utveckling under århundraden. Synen på kärleken är romantisk och idealistisk. Hela handlingen berättas i jag-form med författaren som tänkt åhörare.
Boken anses vara den mest bisarra och sedesriskerande av de fem ”grekiska romaner” på temat idealiserad kärlek mellan pojke och flick… Läs mer

Nazismens idévärld

Carl Müller Frøland

Trots att 75 år har passerat sedan Nazityskland gick under väntar världen ännu på svar på frågan hur en ledande europeisk kulturnation kunde utvecklas till en diktatur som utlöste ett nytt världskrig och begick folkmord med industriella metoder. Vad var nazismen och varför handlade nazisterna så som de gjorde?

Pris: 354:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-136-2

Språk: Svenska

Originalspråk: Norska

Originaltitel: Nazimens idéunivers

Kategori: • Andra världskriget

Etiketter: Politisk teori, Andra världskriget, Filosofi

Utgivning: oktober 2020

Format: 151x226

Antal sidor: 623

Lagerstatus: Finns i lager

Nazismen uppstod inte i ett idéhistorisk vakuum, utan hade i själva verket djupa rötter i tysk kultur. Denna bok tar läsaren med på en tidsresa från tysk romantik till nazieran. Läsaren får veta hur tankeströmningar uppstår och kanske förvånande bidrar till framväxten av den nazistiska ideologin. I boken belyses centrala ideologiska kännetecken: ultranationalism och ledardyrkan, rasideologi och… Läs mer

Den beväpnade freden

Språk och politik i det delade Tyskland

Charlotta Seiler Brylla

Boken ges ut inför 30-års-jubileet av den tyska återföreningen den 3 oktober. Med utgångspunkt i språkbruket i det delade Tyskland skildrar författaren en del av den tysk-tyska historien under kalla kriget.

Pris: 237:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-153-9

Språk: Svenska

Kategori: • Modern historia

Etiketter: Kalla kriget, Essä, essäer

Utgivning: oktober 2020

Format: 151x226

Antal sidor: 240

Lagerstatus: Finns i lager

Boken handlar om med vilka metoder DDR i väst marknadsförde socialismen och freden i syfte att framstå som det ”bättre” Tyskland. Men det är också en bok om Sveriges historia, om en neutral stat som efter att ha navigerat mellan nazism och bolsjevism under andra världskriget ställdes inför nya allianser och lojaliteter efter kriget. Hur framställde Sverige Väst- och Östtyskland i olika informat… Läs mer

Om undran inför företagsekonomin

Johan Alvehus, Daniel Ericsson

50 år efter utgivningen av Johan Asplunds ”Om undran inför samhället” hyllas hans undrande attityd inför livet och sökandet efter förståelse istället för förklaring i ett antal essäer som undrar vad hans sätt att resonera har att säga om företagsekonomin som samhällelig praktik.

Pris: 157:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-156-0

Språk: Svenska

Kategori: Ekonomiska ämnen

Etiketter: Företagsekonomi, Essä, essäer, Lärande

Utgivning: augusti 2020

Format: 127x200

Antal sidor: 170

Lagerstatus: Beställningsvara

Johan Asplunds Om undran inför samhället är tveklöst en klassiker inom svensk samhällsvetenskap. Otaliga är de studenter och forskare som låtit sig utmanas, inspireras och vägledas av den vetenskapliga hållning Asplund presenterar. Asplunds undrande attityd inför livet och dess många skiftande uttrycksformer utmärks av ett sökande efter förståelse istället för … Läs mer

Sweden and the European Union

An Assessment of the Influence of EU-membership on Eleven Policy Areas in Sweden

Daniel Silander, Mats Öhlén

What has EU-membership meant for Swedish policy and policy-making since the country became a member in 1995?

Pris: 243:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-056-3

Språk: Engelska

Originalspråk: Svenska

Originaltitel: Svensk politik och EU

Kategori: • Santérus Academic Press

Etiketter: EU, Europa, Kurslitteratur, Statsvetenskap, Svensk politik

Utgivning: maj 2020

Format: 142x215

Antal sidor: 324

Lagerstatus: Beställningsvara

Has Swedish policy changed in terms of organisation (form) and content (substance) as a result of an increasingly consolidated membership? Based on the assumption that Swedish policy is part of multilevel governance at a local, regional, national and European level, the focus is on the interaction between Swedish national policy and the EU. In this book Swedish policy refers to the following po… Läs mer

EU och teknologiskiftet

Europaperspektiv 2020

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

EU står inför ett accelererande teknologiskifte inom i stort sett alla samhällssektorer.

Pris: 255:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-150-8

Språk: Svenska

Kategori: • Europaperspektiv

Etiketter: EU, Europa

Utgivning: februari 2020

Format: 142x215

Antal sidor: 299

Lagerstatus: Finns i lager

Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen, som innefattar digitalisering, plattformsekonomi och artificiell intelligens, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men det teknologiska skiftet skapar också betydand… Läs mer

Svensk patientlagstiftning 3 u

Lärobok om patienters ”rätt” i hälso- och sjukvården

Lotta Vahlne Westerhäll

Den medicinska rätten sedd ur patientens perspektiv.

Pris: 194:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-151-5

Språk: Svenska

Originalspråk: Svenska

Kategori: Juridik

Utgivning: januari 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 140

Lagerstatus: Beställningsvara

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen (PL) (2014:821) i kraft. Det är alltså först nu som regler som riktar sig till patientkollektivet har skapats. Författaren undersöker PL:s reglers konstruktion och funktion med utgångspunkt från frågeställningarna om möjligheten att bli patient, dvs få patientstatus och vilka möjligheter som står till buds när man har erhållit patientstatus. Innehållet i k… Läs mer

Sparta

En odödlig historia

Paul Cartledge

Nu som pocket!

Pris: 68:-

Bandtyp: Pocket

ISBN: 978-91-7359-148-5

Språk: Svenska

Originalspråk: Engelska

Kategori: • Antiken

Etiketter: Antiken

Utgivning: januari 2020

Format: 110x178

Antal sidor: 319

Lagerstatus: Finns i lager

Ordet Sparta väcker någonting inom oss. Trots att det har gått mer än tvåtusen år lever detta mytiska namn kvar. Det har också gett upphov till två ord som ofta används, spartansk och lakonisk.

Det som mer än något annat odödliggjort Sparta var slaget vid Thermopyle. Efter att perserna under det första försöket att kuva grekerna blivit besegrade vid Marathon gjorde man ett nytt försök. … Läs mer

Kristina Gyllenstierna

Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann

Marie-Louise Flemberg

Pris: 194:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-149-2

Språk: Svenska

Originalspråk: Svenska

Kategori: • Medeltiden

Etiketter: Medeltiden

Utgivning: januari 2020

Format: 135x215

Antal sidor: 248

Lagerstatus: Beställningsvara

För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet, tapperhet och stolthet. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, när nationella stämningar präglade mycket av kulturlivet och politiken i Sverige, hölls hon upp som exempel för barn och ungdomar, för kvinnor i allmänhet men också som symbol för värnandet av det egna lande… Läs mer

Blockpolitikens vara eller inte vara

Regeringsbildning och majoritetsbildning 1971–1981/82

Magnus Isberg

En sammanhängande framställning av blockpolitikens utveckling i Sverige fram till 1982.

Pris: 328:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-138-6

Språk: Svenska

Kategori: • Svensk politik

Etiketter: Statsvetenskap, Svensk politik

Utgivning: december 2019

Format: 151x226

Antal sidor: 504

Lagerstatus: Finns i lager

När enkammarsystemet infördes 1971 hade Socialdemokraterna suttit i regeringen sedan 1932 med ett kort avbrott, sommaren 1936. De borgerliga partierna började under 1960-talet inse att de måste samarbeta för att kunna utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten. Nu började man tala om ett borgerligt block av partier. Något vänsterblock mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna… Läs mer

Perserkrigen

Översättning av Ingemar Lagerström

Prokopios

Prokopios var på kejsar Justinianus tid rådgivare hos överbefälhavaren Belisarius. Han berättar i denna bok om ständiga gränskonflikter, kränkta fredsavtal och svikna löften, om småkungar och fältherrar, och framför allt om Östroms kejsar Justinianus och persernas kung Chosróes. Pest, uppror i Östroms huvudstad Byzantium (nu Istanbul), järtecken och underverk fyller många sidor.

Pris: 243:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-141-6

Språk: Svenska

Originalspråk: Grekiska

Kategori: • Antiken

Etiketter: Antiken

Utgivning: oktober 2019

Format: 135x210

Antal sidor: 288

Lagerstatus: Finns i lager

På författaren Prokopios tid, femhundratalets första del, då de händelser utspelas som han berättar om i detta verk, hade romerska riket funnits till i tusen år. Från och med rikets delning år 395 fram till senare delen av kejsar Justinianus regering 527–565 utkämpade Östromerska riket ständiga krig mot perser, hunner och germanska folk. Under kejsar Justinianus återerövrades bland annat Nord­a… Läs mer

Svenska företag i Afrika

Från slavhandel till IT-revolution

Emil Uddhammar, Peter Stein

Svenska företag är sedan länge en del av den utveckling som pågår i Afrika och har enligt författarna bidragit till minskade hierarkier, ökade utbildningsmöjligheter och ett större välstånd för de allra flesta på kontinenten.

Pris: 279:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-137-9

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: augusti 2019

Format: 135x210

Antal sidor: 286

Lagerstatus: Finns i lager

Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker.

Svenskt företagande har gamla band till … Läs mer

Knockad av stjärnhimlen

Från Tycho Brahes blick till Voyagers resa

Lennart Hultqvist

Det är svindlande känsla att en stjärnklar natt stå och titta upp mot himlen och se alla ljusprickar. Var tar det slut? Finns det liv därute?

Pris: 194:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-129-4

Språk: Svenska

Kategori: Populär naturvetenskap

Etiketter: Populär naturvetenskap

Utgivning: september 2018

Format: 135x210

Antal sidor: 190

Lagerstatus: Finns i lager

Det frågade sig kanske även den danske 1500-talsastronomen Tycho Brahe när han natt efter natt blickade mot den till synes oföränderliga stjärnhimlen. Men en natt år 1572 såg han något besynnerligt: en ny stjärna hade plötsligt dykt upp på himlavalvet. Tycho Brahe ägnade återstoden av sitt liv åt astronomin, men han fick förlita sig på sin goda syn och några siktinstrument – det var först på 16… Läs mer

Hitler, Stalin och Sverige

Ett nytt perspektiv på Sveriges agerande under andra världskriget.

John Gilmour

Ett utifrånperspektiv på hur Sverige agerade under andra världskriget. En analys byggd på källor och befriad från upprörda känslor.

Pris: 194:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-102-7

Språk: Svenska

Originalspråk: Engelska

Originaltitel: Sweden, the Swastika and Stalin

Kategori: • Andra världskriget

Etiketter: Andra världskriget

Utgivning: maj 2016

Format: 151x226

Antal sidor: 352

Lagerstatus: Finns i lager

Debatten kring hur Sverige agerade under andra världskriget har mest kretsat kring fegspel och stryktäck eftergiftspolitik åt nazisterna.

Detta är den första bok som med ett perspektiv utifrån försöker ge en fullständigare bild av händelserna i det neutrala Sverige under andra världskriget, från sabotage till censur, och Sveriges besvärliga förhållande till de krigförande nationerna. Vi… Läs mer

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng