Ylva Uggla

Ylva Uggla är docent i sociologi. Hon bedriver forskning om miljöpolitik och reglering. Centrala frågor rör samspelet mellan politik och vetenskap, samt hantering av osäkerhet i beslutsprocesser. Nuvarande forskning rör områdena anpassning till ett förändrat klimat, biologisk mångfald och intervention i naturliga biologiska system, med fokus på hur dessa frågor hanteras i beslutsprocesser och planering, samt hur relationen mellan människa och natur och stadens natur konstrueras i dessa processer.
Läs mer

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng