Ulrika Olausson

Ulrika Olausson är fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är mediers och medborgares representationer av risker, kriser och konflikter. För närvarande arbetar hon inom projektet Från risk till hot. Sociala representationer av klimatförändringar i medier och bland medborgare, med finansiering från Formas.
Läs mer

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng