Tomas Bergström

Tomas Bergström universitetslektor och docent vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Forskningsområden och publikationer omfattar företagsdemokrati i offentlig sektor; studier av lokal makt; ledarskap, särskilt chefsroll i demokratiskt styrda organisationer; förändringsprocesser och implementeringsprocesser liksom betydelsen av konflikthantering för den lokala demokratin.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng