Tom S Karlsson

Tom S Karlsson är doktorand vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning berör hur för-givet-tagna antaganden om verkligheten (sociala institutioner) begränsar och möjliggör aktivt agerande ibland samhällets aktörer. Mer specifikt intresserar han sig för hur den svenska statsförvaltningen hanterar tvetydiga styrsignaler som grundas i olika institutionella logiker.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng