Sven Persson

Sven Persson är professor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola, och vetenskaplig ledare för Centrum för professionsstudier (CPS) vid samma lärosäte. Tillsammans med docent Jonas Aspelin driver han ett forskningsprojekt om relationell pedagogik och lärares yrkeskunnande. Sven Persson har ett speciellt intresse för ett deltagarorienterat forskningsparadigm och har drivit handledningsprojekt och forskningscirklar med lärare utifrån detta synsätt. Han har under flera år också forskat om de yngre barnens lärande och utbildning.

Kunskapsbehov och nya kompetenser

Utgiven september 2009

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng