Sven Jungerhem

Sven Jungerhem är filosofie doktor i företagsekonomi. Idag är han verksam som konsult inom affärs- och kompetensutveckling. Han har tidigare arbetat som studierektor vid Uppsala universitet och chef för Föreningssparbankens kompetensutveckling. Hans forskning har behandlat flera organisatoriska aspekter av finansiella marknader; fusioner, finansiella relationer samt kompetensutveckling. Bland publikationerna kan nämnas Banker i fusion (1992) och Arbetskraft och konkurrenskraft i den svenska finansiella sektorn (SOU 2000:11). Sven leder också ett projekt som studerar professionalisering på avreglerade marknader. Studien behandlar hur den finansiella sektorn förändrats med avseende på utbildningsnivåer och professionalisering 1986–2002.

The Rise of Management-Speak

Utgiven mars 2010

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng