Stefan Sjöblom

Stefan Sjöblom är Pol. dr och professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Till hans forskningsområden hör kommunal och regional utveckling, förvaltningspolitik samt nya organisations- och styrformer i förvaltningen. Han har gett ut böckerna: Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande, Produktivitet och effektivitet i offentlig sektor samt Project Proliferation and Governance: the Case of Finland med flera.

Kommunala folkhemmet

Utgiven augusti 2011

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng