Rune Lavin

Rune Lavin har varit professor i socialrätt 1978–87 och i förvaltningsrätt 1987–94. Vidare har han varit försäkringsdomare 1990–94, regeringsråd 1994–95, jo 1996–99 och regeringsråd 1999–2007. Han är sedan 2007 ledamot av Lagrådet.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng