Pontus Braunerhjelm

Foto © Entreprenörskapsforum.

Pontus Braunerhjelm är vd för Entreprenörskapsforum samt pro­fessor i nationalekonomi vid KTH, tidigare bl.a. huvudsekre­terare i Glo­baliserings­rådet. Hans forskningsområden rör entreprenörskap, innovation samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Pontus har knappt 250 publikationer varav merparten i vetenskapliga tidskrifter samt forskningsbaserade böcker och rapporter. Hans forskning tillsammans med amerikanska kolleger har rönt betydande internationell uppmärksamhet, vilket kan avläsas i antal citeringar och nedladdningar.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng