Per Skedinger

Per Skedinger är docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Hans forskning är inriktad på arbetsmarknadsfrågor, särskilt effekter av minimi­löner, arbetsmarknadspolitik och anställningsskydd, och han har publicerat artiklar i internationella och svenska tidskrifter och böcker på engelska och svenska i dessa och andra ämnen.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng