Peo Hansen

Foto © Jenny Ahlgren

Peo Hansen är lektor i statsvetenskap och docent vid Institutet för Forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Han forskar om Europeisk integration, med betoningen lagd på frågor om migration, politisk ekonomi, medborgarskap, identitet, rasism och geopolitik. I sin forskning undersöker han även kolonialismens tongivande inflytande på den europeiska integrationens tidiga utveckling under mellan- och efterkrigstiden samt hur det koloniala arvet alltjämt gör sig påmint i relationerna mellan EU och Afrika idag, särskilt i frågor om migration, säkerhet och utveckling.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng