Olli Pyyhtinen

Olli Pyyhtinen undervisar i sociologi vid Åbo universitet. Hans forskningsintressen rör social teori, processfilosofi, objektorienterad sociologi, ekonomisk sociologi, science and technology studies och studiet av konst. Han har publicerat ett antal artiklar och en bok, Simmel and the Social (New York: Palgrave Macmillan, 2010), och för närvarande arbetar han med ett etnografiskt projekt om värdeskapande på konstmarknaden.

Sociologik

Utgiven februari 2011

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng