Olle Folke

Foto © IFN

Olle Folke är fil. dr i nationalekonomi och anställd som Assistant Professor vid School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University och affilierad till Institutet för Närings­livsforskning (IFN). Hans forskning spänner över flera områden inom tillämpad politisk ekonomi. Bland annat rör den utvecklingen av metoder för kvantitativa studier om proportionella valsystem och amerikansk delstatspolitik.

Svenska politiker

Utgiven september 2014

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng