Ole Elgström

Foto © Lunds universitet

Ole Elgström är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans nuvarande forskning är inriktad mot internationella multilaterala förhandlingar och mot EU:s internationella roller, inte minst hur EU uppfattas av omvärlden.

EU och de globala obalanserna

Utgiven februari 2014

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng