Mari Kågström

Foto © Tyréns

Mari Kågström är fil. dr landskapsplanering, institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Under de senaste tio åren har Mari även utforskat gränssnitten akademi-praktik och offentligt-privat, genom att både verka som forskare vid SLU och som senior specialist vid konsultfirman Tyréns.

Kampen om kunskap

Utgiven september 2019

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng