Lars Engwall

Lars Engwall är sedan 1981 professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hans forskning har fokuserat på marknadsstrukturer, organisationers anpassning till förändrade villkor samt spridning av managementkunskap. Bland hans publikationer med anknytning till denna bok kan nämnas Mercury Meets Minerva (1992), Management Consulting: The Emergence and Dynamics of A Knowledge Industry (2002, med Matthias Kipping) och The Expansion of Management Knowledge. Carriers, Flows and Sources (2002, med Kerstin Sahlin-Andersson). Han leder nu ett forskningsprogram rörande globala företagsledares relationer till omvärlden.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng