Katarina Eckerberg

Foto © Umeå universitet

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning vid Umeå universitet. Hon forskar om miljö­politik och hållbar utveckling, miljöpolitiska styrmedel och implementeringsprocesser på lokal, nationell och internationell nivå med aktuellt fokus på skogs-, naturvårds- och ekologisk restaureringspolitik m.m.

Svensk politik och EU

Utgiven november 2016

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng