Jörgen Hettne

Jörgen Hettne är docent i EU-rätt vid Lunds universitet (2012) och ställföreträdande direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Han har tidigare varit rättssekreterare och kabinettschef hos den svenska domaren vid EU:s tribunal (tidigare förstainstansrätten) och varit sakkunnig i EU-rätt vid rättssekretariatet på Utrikesdepartementet. Jörgen Hettnes primära forskningsområde är EU:s konstitutionella utveckling och frågor rörande utvecklingen av EU:s inre marknad.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng