Johan Berglund

Forskningschef på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), men också knuten till KTH (Kungl. Tekniska högskolan) där han disputerade 2011. Han gjorde din post doc vid Linnéuniversitetet 2013–15 och var gästforskare vid Meijiuniversitetet i Japan 2014–15.

Den nya taylorismen

Utgiven februari 2013

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng