Joakim Nergelius

Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet samt docent i komparativ rätt och europarätt vid Åbo Akademi sedan 2003. Dessförinnan har han bland annat arbetat vid EU-domstolen, EU:s regionkommitté och Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsområden är EU-rätt och svensk samt komparativ konstitutionell rätt, inte minst förhållandet mellan Europarätt och nationell rätt i ljuset av eu:s utvidgning samt relationerna mellan EU:s olika institutioner, vilka har olika uppdrag och representerar skilda intressen.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng