Jan Sundberg

Jan Sundberg är pol. dr och professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Forskningsintresset har fokuserats kring minoritetspolitik, politiska partier och lokalpolitik i Finland och i Norden. Ett stort antal publikationer har publicerats inom dessa ämnesområden som t. ex. böckerna: Svenskhetens dilemma i Finland, Lokala partiorganisationer i kommunala och nationella val, Partier och partisystem i Finland och Parties as Organized Actors – The Transformation of the Scandinavian Three-Front Parties.

Kommunala folkhemmet

Utgiven augusti 2011

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng