Isabell Schierenbeck

Isabell Schierenbeck är verksam vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Hon disputerade 2003 på avhandlingen Bakom välfärdsstatens dörrar där hon undersökte inflytande av s.k. frontlinjebyråkrater i israelisk och svensk arbetsmarknads- och invandringspolitik. Sedan dess är hon verksam i forskningsprojektet Trygghetens variationer där hon undersöker normbildning kring sjukdom och sjukskrivning i förvaltningen, dvs. om/på vilket sätt sjukdomsnormen har förändrats inom förvaltningen och hos de aktörer som ansvarar för sjukskrivningsprocessen.

Arbets(o)förmåga

Utgiven april 2010

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng