Ingemar Wörlund

Ingemar Wörlund är professor i statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan. Hans forskning är främst inriktad mot partier och intresseorganisationer. Han har medverkat i olika böcker, artiklar och rapporter om partier, partiorganisationer, lokala partier och lokaldemokrati.

Kommunala folkhemmet

Utgiven augusti 2011

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng