Ingemar Elander

Ingemar Elander är professor i statskunskap. Elanders nuvarande­ forskning är inriktad mot nationell och urban miljöpolitik efter Rio­kon­ferensen, samt mot partnerskap och andra former av lokal politisk styrning (”urban governance”). Elander är programansvarig för och samordnare av forskning vid Centrum för urbana och regionala studier, samt föreståndare för forskarskolan Urbana studier – städer och regioner i förändring, vid Örebro universitet.

Governance på svenska

Utgiven oktober 2009

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng