Gunnar Bergendal

Gunnar Bergendal är en svensk matematiker och högskolerektor. Han blev fil kand 1951, fil mag 1953, fil lic 1957 och fil dr i matematik 1959, allt vid Lunds universitet. Han arbetade sedan som amanuens, assistent och biträdande lärare 1951–59, blev docent 1959 och universitetslektor 1961. Bergendal var byråchef vid universitetsförvaltningen i Lund 1967–1968 samt därefter sekreterare i 1968 års högskoleutredning 1968–1973. 1973 utnämndes han till rektor för lärarhögskolan i Malmö, en post han innehade till och med 1995. Han erhöll professors namn 1986.

Ansvarig handling

Utgiven januari 2003

Den inre bilden

Utgiven oktober 1988

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng