Gert Paulsson

Gert Paulsson är ekonomie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring frågor om internredovisning och kontrollsystem, offentlig förvaltning och prestationsmätningar.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng